Hải quan cửa khẩu Móng Cái: Phấn đấu thu thuế 1.000 tỷ đồng năm 2019

.
Video: 17/10/2019 16:05
.
.

9 tháng đầu năm 2019, thu thuế xuất nhập khẩu hải quan cửa khẩu Móng Cái đạt 742 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kì năm ngoái.

 

.
.
.
.