Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh tại công an xã

.
Video: 12/10/2019 18:05
.
.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công An và tỉnh Quảng Ninh, từ đầu tháng 8/2019, Công an tỉnh thực hiện điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh tại công an các xã trọng điểm.

.
.
.
.