Ba Chẽ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

.
Video: 12/10/2019 18:05
.
.

Huyện Ba Chẽ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng với sự tham gia của hơn 150 cán bộ, chiến sĩ.

.
.
.
.