Sẽ cấm xe tải trọng lớn vào nội thị Quảng Yên trong giờ cao điểm

.
Video: 14/09/2019 10:44
.
.

Sẽ cấm xe tải trọng lớn vào nội thị Quảng Yên trong giờ cao điểm

.
.
.
.