Ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu

.
Video: 16/08/2019 16:04
.
.

Nhiều người Việt đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu đỏ lên áo, đó là biểu tượng của việc còn cha mẹ. Những người đã mất mẹ thì cài hoa màu trắng.

.
.
.
.