Trường nghề vẫn gặp khó trong tuyển sinh

.
Video: 11/08/2019 12:31
.
.

Năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN - trường nghề) phấn đấu tuyển sinh gần 2,3 triệu người học. Tuy nhiên, tình hình tuyển sinh với mức độ cạnh tranh giữa các trường ngày càng gay gắt như hiện nay, việc thực hiện mục tiêu này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. 

.
.
.
.