Quảng Ninh: Tổng kiểm tra phương tiện, xử lý 23.000 trường hợp vi phạm

.
Video: 16/08/2019 16:04
.
.

Trong đợt cao điểm tổng kiểm tra phương tiện từ 15/7-14/8/2019, Quảng Ninh đã xử lý trên 23.000 trường hợp vi phạm.

.
.
.
.