Quảng Ninh: Đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới

.
Video: 16/08/2019 10:35
.
.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và hoc, ngành giáo dục Quảng Ninh đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho các thầy cô, học sinh bước vào năm học mới 2019-2020.

.
.
.
.