Mất ATGT và VSATTP tại các chợ tạm

.
Video: 10/08/2019 13:47
.
.
Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay Tp Hạ Long vẫn chưa tìm được chủ đầu tư xây dựng chợ tập trung tại phường Đại Yên. Hiện, người dân tại đây vẫn phải mua bán tại các chợ tạm gây mất ATGT và VSATTP.
.
.
.
.