Chậm tiến độ dự án mở rộng Bệnh viện: Đi không được, ở không xong

.
Video: 16/08/2019 10:36
.
.

Dự án mở rộng BV Việt Nam - Thụy Điển chậm tiến độ khiến người dân nằm trong vùng dự án đi không được, ở cũng không xong.

.
.
.
.