7 tháng, TKV tiêu thụ 26,6 triệu tấn than

.
Video: 12/08/2019 16:00
.
.

Những tín hiệu đáng mừng từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 
.
.
.
.