Liên cơ quan số 3 sắp đi vào hoạt động

.
Video: 11/07/2019 17:22
.
.

Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng, trụ sở liên cơ quan số 3 sắp hoàn thành và sẽ đi vào hoạt động trong tháng 7 này, phục vụ 19 sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

.
.
.
.