Đại học Hạ Long - nơi đào tạo nhân lực chất lượng tại Quảng Ninh

.
Video: 14/07/2019 15:09
.
.

100% sinh viên đại học khóa I ngành ngôn ngữ Trung Quốc, trên 50% ngành ngôn ngữ Anh, quản trị du lịch và lữ hành tìm được việc làm đúng chuyên ngành học trước khi tốt nghiệp là những con số ấn tượng tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho các cử nhân khóa I đại học hệ chính quy của trường.

.
.
.
.