Chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi

.
Video: 21/07/2019 13:58
.
.

Chính quyền địa phương đã vận động và hỗ trợ người chăn nuôi lợn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển sang vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế.

.
.
.
.