Cẩm Phả nỗ lực đổi mới trong giải quyết TTHC

.
Video: 14/07/2019 15:10
.
.

TP Cẩm Phả đã triển khai sử dụng con dấu thứ 2 trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công. Giải pháp này đã phát huy hiệu quả trong nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian và chi phí cho tổ chức và công dân.

.
.
.
.