Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh sẽ hoàn thành vào 8/2019

.
Video: 14/06/2019 16:00
.
.

Trung tâm phục vụ hành chính công mới dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2019, qua đó đảm bảo thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính.

.
.
.
.