Sở Tài nguyên môi trường cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp

.
Video: 10/06/2019 17:59
.
.

Các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh đang tích cực cải cách hành chính, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp để giữ vững vị trí dẫn đầu chỉ số PCI của tỉnh.

.
.
.
.