Cẩm Phả: Phấn đấu thu NSNN năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng

.
Video: 13/06/2019 17:47
.
.

TP Cẩm Phả đang tăng cường các giải pháp, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 1.500 tỷ đồng trong năm 2019.

.
.
.
.