Hoành Bồ đẩy nhanh tiên độ giải ngân vốn phát triển sản xuất

.
Video: 18/05/2019 13:01
.
.

Từ cuối năm 2018, huyện Hoành Bồ đã đề ra nhiều giải pháp để giải ngân vốn phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

.
.
.
.