Bảo tồn hát giao duyên trên Vịnh Hạ Long

.
Video: 15/05/2019 08:59
.
.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, vịnh Hạ Long còn là nơi sản sinh ra những điệu hát giao duyên độc đáo.

.
.
.
.