Quảng Ninh bàn giao trường học cho tỉnh Luang Prabang (Lào)

.
Video: 14/04/2019 14:38
.
.

Tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức bàn giao Trường Tiểu học Hữu nghị Luang Prabang – Quảng Ninh. Đây là công trình do tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng tặng tỉnh Luang Prabang (Lào) với giá trị 21 tỷ đồng.

.
.
.
.