Hoàn thành nâng cấp SVĐ Cẩm Phả trong tháng 8/2019

.
Video: 17/04/2019 10:45
.
.

SVĐ Trung tâm Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) được sửa chữa, nâng cấp từ 8700 chỗ ngồi lên 16000 chỗ ngồi. Dự án sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2019.

.
.
.
.