Bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi

.
Video: 17/04/2019 10:45
.
.

Vắc xin bại liệt được uống bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi ở các vùng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 16/4.

.
.
.
.