Quảng Ninh: Phát triển thư viện điện tử

.
Video: 22/04/2019 15:46
.
.

Trước sự phát triển của KHCN và xu hướng đọc hiện đại của độc giả, Thư viện tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành số hóa tài liệu và xây dựng thư viện điện từ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

.
.
.
.