Khu kinh tế ven biển Quảng Yên động lực tăng trưởng mới

.
Video: 17/04/2021 10:56
.
.

Trong lộ trình phát triển của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, giai đoạn tư 2021 – 2025, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và các khu chức năng; từ năm 2026 – 2035 hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng, từng bước hình thành đô thị thông mình.

.
.
.
.