Lắp đặt miễn phí đường ống cấp nước cho hộ nghèo, cận nghèo

.
Video: 18/09/2020 16:28
.
.

Nhằm phát huy truyền thống đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, từ tháng 9/2020, Công ty CP nước sạch Quảng Ninh miễn phí đấu nối, lắp đặt sử dụng dịch vụ cấp nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trên địa bàn mạng lưới cấp nước do công ty quản lý.

.
.
.
.