Khởi tố 4 đối tượng đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

.
Video: 22/01/2021 16:50
.
.

Nhóm đối tượng tổ chức cho 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua sông Ka Long (Móng Cái, Quảng Ninh).

.
.
.
.