Quảng Ninh: Quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 05/05/2021, 12:45 [GMT+7]
.
.

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cà nước, để chủ động kiểm soát tốt tinh hình, ứng phó với các mối nguy cơ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2687/UBND-DL1 về việc triển khai một số giải pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

 

,
.