Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Chủ Nhật, 24/01/2021, 14:39 [GMT+7]
.
.

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư.

 

,
.