Độ tuổi bình quân của lãnh đạo tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 09/11/2020, 17:00 [GMT+7]
.
.

Tuổi bình quân cấp ủy 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương (gồm 63 tỉnh, thành) thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, trong đó 27 bí thư tỉnh ủy từ 50 tuổi trở xuống.

Theo Vnexpress

,
.