Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV

Thứ Bảy, 26/09/2020, 20:32 [GMT+7]
.
.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV

 

,
.