Chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 25/09/2020, 15:43 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ ngày 25-27/9/2020, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

 

,
.