Chất lượng và thành phần đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Thứ Bảy, 26/09/2020, 13:53 [GMT+7]
.
.

Về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu đại diện cho trên 102.500 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của Đảng bộ

 

,
.