Từ 1/7: Thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Thứ Sáu, 03/07/2020, 08:56 [GMT+7]
.
.

Từ 1/7, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tích hợp thêm 6 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tại đây lên 725.

 Theo vietnam+

,
.