Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

Thứ Ba, 31/03/2020, 15:41 [GMT+7]
.
.

Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4

 

,
.