Người nhiễm/nghi nhiễm/tiếp xúc SARS-CoV-2 cần làm gì?

Thứ Hai, 09/03/2020, 11:25 [GMT+7]
.
.

Người nhiễm/nghi nhiễm/tiếp xúc SARS-CoV-2 cần thực hiện theo chỉ dẫn để phòng tránh lây lan cho cộng đồng.

 

,
.