.

 

 

Thảo luận tại hội trường: Trách nhiệm - Sôi nổi - Đi thẳng vào vấn đề trọng tâm

Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng 8/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, diễn ra phiên thảo luận tại hội trường.

Chủ toạ kỳ họp điều hành phiên làm việc thứ 2.
Chủ toạ kỳ họp điều hành phiên làm việc thứ 2.

8h00': Đầu phiên thảo luận, Chủ toạ Kỳ họp thông báo, trong ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp (7/12), các đại biểu đã thảo luận tại 5 tổ, tham gia tổng số 51 ý kiến, trong đó có  22 ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 29 ý kiến của đại biểu khách mời. Các ý kiến đóng góp thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, đã đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Đặc biệt, trong đó có nhiều ý kiến tham gia vào chủ trương, chính sách mới của tỉnh, dự kiến sẽ ban hành trong thời gian tới. Qua đó, nhằm đảm bảo cho Quảng Ninh phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 8/12, có 17 ý kiến đăng ký phát biểu. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thay mặt Chủ toạ Kỳ họp điều hành phiên thảo luận.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

 

a
Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu tại Kỳ họp.

 

--------------------------------------------------------***-------------------------------------------------------

 

10h38’: Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KHCN, Tổ đại biểu huyện Cô Tô: Tiếp tục quán triệt sâu sắc KHCN cùng với giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KHCN, Tổ đại biểu huyện Cô Tô
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KHCN, Tổ đại biểu huyện Cô Tô.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2026, đại biểu Hoàng Bá Nam đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc KHCN cùng với giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển KT-XH nhanh, mạnh, bền vững; đóng vai trò chủ đạo, tạo bước đột phá về lực lượng sản xuất; phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược “Đào tạo tại chỗ, nhập cư lao động và hợp tác chuyên gia”; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới trường đại học, cao đẳng dạy nghề, mở rộng chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Hạ Long.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị tiếp tục cụ thể hóa triển khai Quy hoạch phát triển KHCN tỉnh Quảng Ninh. Xây dựng các chương trình khung KHCN trọng điểm tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm cụ thể hóa, có mục tiêu, đảm bảo tính liên ngành và tạo đột phá về việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đời sống. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hiệu quả quản lý nhà nước về KHCN; xây dựng cơ chế thí điểm về tài chính, giao quyền sở hữu tài sản, cơ chế hợp tác công - tư, gắn hoạt động KHCN với cơ chế thị trường; tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp KHCN; khuyến khích đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; mở rộng hoạt động quỹ phát triển KHCN.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị huy động nguồn lực đầu tư, tăng kinh phí sự nghiệp KHCN tại các huyện, thị xã, thành phố; phát huy chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với Bộ KHCN, Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nghiên cứu làm rõ những giá trị khoa học, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Khu di tích quốc gia đặc biệt bãi cọc Bạch Đằng, Yên Tử, Nhà Trần; nghiên cứu bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc gắn với phát triển dịch vụ, du lịch.

 

9h55': Đại biểu Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Tổ đại biểu TP Uông Bí: Xem xét có chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; các loại phí cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch 

Đại biểu Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Tổ đại biểu TP Uông Bí.
Đại biểu Đỗ Thị Ninh Hường, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Tổ đại biểu TP Uông Bí.

Đại biểu Đỗ Thị Ninh Hường đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách hợp lý để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch, như: Xem xét về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; các loại phí... Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sớm hướng dẫn công tác hạch toán, kế toán của doanh nghiệp theo hướng cho phép tính khấu hao tài sản, phân bổ công cụ dụng cụ hợp lý, đồng thời cho kéo dài thời gian hạch toán các khoản lỗ trong năm 2020. Tỉnh quan tâm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho lực lượng lao động để chuẩn bị tốt cho việc nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách du lịch khi dịch bệnh qua đi.

Cùng với đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực du lịch, đại biểu Đỗ Thị Ninh Hường đề nghị quan tâm đến đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao cho người lao động trong các KCN. Đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo đánh giá tổng thể việc thực hiện Quyết định 2164/QĐ - TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đánh giá rõ thực trạng và nhu cầu xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động. Có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân;  quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động triển khai phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở".

Đại biểu đề nghị HĐND tỉnh sớm nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ - CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

 

9h38': Đại biểu Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tổ đại biểu TX Đông Triều: Phải có những giải pháp căn cơ, đồng bộ để thích ứng và phát triển trước những thách thức về an ninh phi truyền thống

Đại biểu Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tổ đại biểu TX Đông Triều
Đại biểu Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tổ đại biểu TX Đông Triều.

Đại biểu khẳng định: Trước những diễn biến còn khó lường của dịch Covid-19, cùng những thách thức an ninh phi truyền thống khác còn tiềm ẩn cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, qua đó phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ để thích ứng và phát triển. Qua đây, đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cần có dự kiến kinh phí cụ thể, yêu cầu cụ thể, đối với các xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm.

Đại biểu đề xuất: Đối với nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương 2021-2025 cần làm rõ tiêu chí tính điểm các địa phương, đặc biệt là nêu rõ mục đích sử dụng các nguồn vốn, tránh đầu tư dàn trải. Về nghị quyết chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh năm 2021 đối với dự án cải tạo sân vận động Cẩm Phả cần làm rõ cơ chế quản lý.

Về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, đại biểu đề nghị tỉnh xác định ngành dịch vụ du lịch là ngành kinh tế quan trọng hoặc trọng điểm chứ không phải mũi nhọn. Các chỉ tiêu đưa vào nghị quyết cần phân tích để các đại biểu nắm rõ; đồng thời có thêm các giải pháp về lĩnh vực cảng biển.

Đối với nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần có sự rà soát cụ thể, kiểm tra thủ tục đối với từng dự án sử dụng đất để đảm bảo đúng quy định…

 

9h30’: Đại biểu Trần Thị Thiêm, Chủ  tịch Hội LHPN xã Quảng Thịnh (Hải Hà), Tổ đại biểu Hải Hà: Tiếp tục thêm các quyết sách cụ thể, sát thực, tạo thêm động lực cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu Trần Thị Thiêm đã tham gia ý kiến vào nhiều nội dung thiết thực. Cụ thể: Trong dự thảo Nghị quyết dự toán thu chi và cơ chế biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2021, đề xuất tỉnh xem xét bố trí một phần kinh phí chi thường xuyên cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để chi cho cơ sở vật chất của ngành giáo dục, kịp thời xử lý hư hỏng nhỏ phát sinh trong năm; đề nghị HĐND tỉnh xem xét giao dự toán chi dự phòng cho khối huyện tăng lên mức 3% thay vì mức 2% như giai đoạn 2017-2020.

Đại biểu Trần Thị Thiêm.
Đại biểu Trần Thị Thiêm.

Đối với dự thảo Nghị quyết phân cấp đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, ngoài hỗ trợ vốn theo tiêu chí chấm điểm, tỉnh nên hỗ trợ thêm bằng công trình cụ thể mang tính động lực cho địa phương khó khăn, động viên khích lệ các địa phương trong quá trình phát triển.

Đại biểu cho biết: Trong quá trình theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu Hải Hà đã ghi nhận một số vướng mắc, khó khăn trong việc xây dựng phương án chi hỗ trợ cụ thể cho những người tham gia công việc của thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh. Từ thực tế này, đề nghị tỉnh quan tâm, nghiên cứu và sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn thay thế hướng dẫn số 7088/UBND-TH ngày 30/9/2019, quy định khung định mức hỗ trợ cụ thể thống nhất trong toàn tỉnh theo hướng đảm bảo có thực hiện nhiệm vụ mới được chi.

Về nội dung dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2021 chưa có phương án phân bổ vốn cho chương trình NTM, 135, đại biểu Trần Thị Thiêm có quan điểm: Để củng cố, phát huy các thành tựu đã đạt được trong chương trình NTM, 135, tỉnh cần sớm nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn để KT-XH những vùng này tiếp tục phát triển bền vững, thu nhập người dân được nâng cao, thu hút nguồn lực lao động tại địa phương, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền.

Đại biểu Trần Thị Thiêm còn có ý kiến về một số vấn đề khác, như: Bảo vệ kết hợp với phát triển bền vững nguồn lợi thủy hải sản; hiệu quả thực tế của việc bố trí lực lượng công an chính quy cho cấp xã; việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt là tác phong làm việc, hiệu quả xử lý công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở...

 

9h20': Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, Phó Ban Dân tộc tỉnh, Tổ đại biểu TP Cẩm Phả: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án KKT, KCN, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển

Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, Tổ Đại biểu TP Cẩm Phả.
Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, Tổ Đại biểu TP Cẩm Phả.

Đại biểu đề nghị: Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn các KKT ven biển Quảng Yên, KKT Cửa khẩu Móng Cái, KKT Vân Đồn và các KCN; xem xét, xây dựng cơ chế, ban hành danh mục thu hút các dự án thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ  cao, công nghệ sạch, công nghệ thông minh và các ngành công nghiệp phụ trợ vào khu công nghiệp.

Đặc biệt, qua khảo sát cho thấy trong năm 2021 và giai đoạn 2022-2025 tỉnh cần rất nhiều lao động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, xây dựng, du lịch, đề nghị sau khi có nghị quyết chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm đưa các doanh nghiệp trở lại hoạt động sau thời gian phải tạm dừng hoạt động do dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ cũng như tạo điều kiện, cải cách thủ tục hành chính để các doanh nghiệp mới thành lập.

Đại biểu cho ý kiến: Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các nhà văn hóa, thôn, khu đã xuống cấp để phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư tại các khu vực còn lõm sóng di động nhằm đảm bảo kết nối thông tin cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển KT-XH vùng khó khăn. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân ở các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn NTM trong năm 2021.

Đại biểu đề nghị: Bổ sung thêm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày giải phóng Vùng mỏ 25/4 trong thời gian được miễn giảm 100% giá vé thu phí và điểm tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và khu di tích danh thắng Yên Tử.

 

9h10’: Đồng chí Bùi Thị Thơ, Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Tiên Yên, Tổ đại biểu huyện Tiên Yên: Nghiên cứu chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với loại hình hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Đồng chí Bùi Thị Thơ, Trưởng Phòng LĐ,TB&XH huyện Tiên Yên, Tổ đại biểu huyện Tiên Yên.

Góp ý vào Dự thảo phát triển KT-XH năm 2021 đại biểu cho rằng: Đối với giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh quan tâm đến nhóm doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do dịch bệnh. Đặc biệt là cần bổ sung đánh giá tình hình và kế hoạch của việc thực hiện chủ trương chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Qua tiếp xúc với một số hộ kinh doanh tại địa phương cho thấy, vướng mắc lớn nhất dẫn đến chủ hộ kinh doanh còn băn khoăn chưa muốn chuyển đổi là các yếu tố về quy định pháp lý và thủ tục vận hành. Sau khi thành doanh nghiệp sẽ phải tuân theo các quy định về hệ thống sổ sách, chế độ bảo hiểm, quy định PCCC, hợp đồng lao động, chế độ kế toán…. Nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng tiêu dùng, ăn uống, giải trí, vật liệu xây dựng. Đây cũng là nhóm ngành nghề chiếm số đông tại các địa phương.

Tháo gỡ thực trạng này, đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực sự chi tiết, trong đó rà soát tổng thể, phân loại các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ để áp dụng hình thức thuế khoán, hạn chế tối đa việc khoán thuế không sát thực tế. Bên cạnh đó tỉnh cũng cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với loại hình hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đối với nhóm giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhiệm vụ xuyên suốt của nhóm này là xây dựng triển khai Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Đại biểu cho rằng tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát phân loại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo trình độ dân trí để làm cơ sở triển khai các chính sách sẽ ban hành ngay từ đầu năm 2021. Trước mắt, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí phân bổ vốn để hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, hoàn thành một số thiết chế hạ tầng dùng chung, củng cố vững chắc tiêu chí xã nông thôn mới.9h00': Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà, Tổ đại biểu huyện Đầm Hà: Phát triển mạnh mẽ ngành nông nghiệp chất lượng cao, gia tăng giá trị

Sau khi nghiên cứu các dự thảo báo cáo, tờ trình, đại biểu đồng tình với các nội dung nêu trong các dự thảo. Đặc biệt đối với báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà, Tổ đại biểu huyện Đầm Hà, phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đầm Hà, Tổ đại biểu huyện Đầm Hà.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bền vững, đại biểu đề xuất: Cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; rà soát điều chỉnh, quản lý tốt quy hoạch vùng huyện, cập nhật vào quy hoạch chung của tỉnh; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi, điện, nước… đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất tập trung; xác định ngành thủy sản là ngành trọng điểm có tính đột phá, phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản mặn, lợ theo hướng tập trung quy mô công nghiệp và bán công nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác trên cơ sở liên kết, liên minh giữa các hộ, các trang trại bằng nhiều hình thức, nhiều cấp độ để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị cần nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, gắn với đào tạo cán bộ chuyên môn; tăng cường quảng bá thương hiệu hàng nông sản, thông qua các kênh thông tin, triển lãm, các hội chợ...

 

8h50': Đại biểu Sẻn Thị Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, Tổ đại biểu TP Móng Cái: Cần có chính sách ưu tiên con em DTTS được cử tuyển vào đại học

Đại biểu Sẻn Thị Hỷ, Tổ đại biểu TP Móng Cái.
Đại biểu Sẻn Thị Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, Tổ đại biểu TP Móng Cái.

Đại biểu Sẻn Thị Hỷ khẳng định: Trong những năm qua, các chính sách về hỗ trợ vùng đồng bào DTTS được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng, chất lượng cuộc sống của người dân, diện mạo vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư từ đường, điện, trường, trạm, nước sinh hoạt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng, công tác giáo dục -  đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu cho biết công tác dân tộc còn một số hạn chế. Đó là đời sống của đồng bào DTTS, vùng biên giới vẫn còn khó khăn. Các thiết chế về văn hóa – xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Chính sách, pháp luật được ban hành phần nhiều là hỗ trợ, còn dàn trải, chồng chéo, người dân còn trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, cán bộ nguồn tại chỗ còn thiếu và yếu; chưa bố trí đưa môn ngoại ngữ để dạy và học tại các trường vùng đồng bào DTTS...

Để khắc phục tồn tại, đại biểu Sẻn Thị Hỷ cho rằng cần phải tập trung đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời, ban hành các chính sách ưu tiên con em DTTS được cử tuyển vào các trường đại học, bố trí việc làm khi ra trường; dành nguồn lực mua sắm các thiết bị học tập cho các trường vùng DTTS như máy chiếu, học tin học, ngoại ngữ tiếng Anh...; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS tại chỗ.

Cùng với đó, cần quan tâm có cơ chế đặc thù cho cán bộ công tác tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới để những con em vùng đồng bào dân tộc sau khi học ra trường tận tâm, tận lực phục vụ cho địa phương góp phần ổn định cuộc sống, an ninh, chính trị vùng đồng bào DTTS. Điều chỉnh lại cơ chế quản lý thực hiện chính sách dân tộc theo hướng xây dựng chương trình, chính sách tổng hợp, đa mục tiêu, dài hạn; quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa đặc biệt khu vực vui chơi trẻ em nông thôn, hội người cao tuổi, vùng đồng bào dân tộc, biên giới; xem xét ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân biên giới. Hàng năm cần bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng các tuyến kè biên giới, cột mốc nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

 

8h40’: Đại biểu Trần Văn Thiên, Tổ đại biểu huyện Vân Đồn: Đồng bộ các giải pháp để phát triển nghề nuôi nhuyễn thể bền vững

a
Đại biểu Trần Văn Thiên, Tổ đại biểu huyện Vân Đồn.

Tham luận về nội dung này, đại biểu cho biết, trong những năm gần đây Quảng Ninh đã từng bước phát triển thành một trong những vùng nuôi nhuyễn thể lớn trong cả nước với các giống nuôi chủ lực: Hàu, ngao... Trong đó, đặc biệt là Vân Đồn trở thành vựa nuôi trồng hàu sữa lớn nhất khu vực.

Tuy nhiên, nghề nuôi nhuyễn thể thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế như: Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập, diện tích nuôi trồng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; con giống còn chưa chủ động và chất lượng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Qua đây, đại biểu đề nghị tỉnh có giải pháp cấp diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản để người dân nuôi trồng, chờ quy hoạch chung; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm siết chặt công tác quản lý chất lượng con giống nhuyễn thể trên địa bàn; đốc thúc các dự án về trại sản xuất giống nhuyễn thể chậm tiến độ để từng bước chủ động được nguồn giống tại chỗ. Mặt khác, có các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, thu hút đầu tư vào công nghệ sơ chế, chế biến sản phẩm để từng bước tạo ra các sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

 

8h32'. Đại biểu Đặng Thị Lan, Nông dân thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Tổ đại biểu Ba Chẽ: Cụ thể hóa Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi gắn với định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững ở Ba Chẽ

Góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021 gắn với địa bàn huyện Ba Chẽ, đại biểu Đặng Thị Lan đề nghị HĐND tỉnh sớm nghiên cứu, ban hành nghị quyết để thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu Đặng Thị Lan.
Đại biểu Đặng Thị Lan.

Trong đó, đối với huyện Ba Chẽ, hiện đang lấy phát triển lâm nghiệp làm định hướng trọng tâm, đại biểu Đặng Thị Lan bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, tỉnh sẽ có thêm nhiều quyết sách thiết thực, như: Quy hoạch quỹ đất lâm nghiệp tập trung, tránh tình trạng trồng rừng nhỏ lẻ, manh mún; hỗ trợ về vốn, kinh phí, cơ chế hỗ trợ chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn... nhằm tháo gỡ khó khăn về cho người dân có thể thực hiện tốt định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững của địa phương.

Đại biểu Đặng Thị Lan cũng đề nghị tới HĐND tỉnh một số vấn đề trong nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 như: Tăng cường quản lý đầu tư công, công tác xây dựng cơ bản, chống thất thoát, lãng phí và chú trọng hơn đến hình thức đầu tư công - tư; nghiên cứu phân bổ kinh phí cho chương trình xây dựng NTM; tính toán, phân bổ lại phần kinh tế tự chủ cho các trung tâm y tế khu vực miền Đông, trong đó có Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ cho sát với thực tế...

 

8h28': Đại biểu Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổ đại biểu TP Hạ Long: Xây dựng quy hoạch phát triển ngành Than phù hợp với quy hoạch năng lượng và quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh

Đại biểu Vũ Anh Tuấn, Tổ đại biểu TP Hạ Long.
Đại biểu Vũ Anh Tuấn, Tổ đại biểu TP Hạ Long.

Đại biểu cho rằng, với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, nhất là về tăng trưởng kinh tế tăng 10,5%, thu ngân sách 49.300 tỷ đồng vượt so với Trung ương giao… vai trò của ngành công nghiệp được đánh giá là rất quan trọng, đặc biệt là vai trò của ngành than.

Đại biểu Vũ Anh Tuấn đã báo cáo làm rõ thêm sự đóng góp của TKV trong thời gian qua và trong thời gian tới đây gắn với sự phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh. Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện và chia sẻ khó khăn của Tỉnh ủy-HĐND-UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, 5 năm qua, TKV đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản lượng sản xuất than đạt gần 200 triệu tấn, bình quân tăng 3,5%/năm, nộp NSNN trên 80.000 tỷ đồng, trong đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên 69.000 tỷ đồng, chiếm 43% thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí chỉ rõ những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm của TKV trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu tổng doanh thu đạt 760.000 tỷ đồng, sản lượng than thương phẩm sản xuất trong nước là 190 triệu tấn than.

Để ngành Than tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đạt được, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, đại biểu đã đề nghị các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục hỗ trợ TKV: Phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển ngành Than phù hợp với quy hoạch năng lượng và quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; đề nghị các bộ ngành đẩy mạnh thời gian giải quyết các thủ tục cấp phép, điều chỉnh, gia hạn đối với các dự án thăm dò, khai thác than theo quy hoạch; chỉ đạo các địa phương rà soát giải quyết dứt điểm thủ tục thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất; phối hợp đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, ngăn chặn các hoạt động sai phạm trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than.

 

8h25': Đồng chí Bùi Thị Hoàng Diệp, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TX Quảng Yên, Tổ đại biểu TX Quảng Yên: Tiến độ đầu tư của các KCN trên địa bàn TX Quảng Yên còn chậm

Đồng chí Bùi Thị Hoàng Diệp, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TX Quảng Yên.

Đại biểu đánh giá: TX Quảng Yên là một địa bàn có số lượng khu công nghiệp (KCN) lớn, chiếm 50% số lượng KCN của tỉnh. Tuy nhiên qua theo dõi cho thấy, tiến độ đầu tư của các KCN này chậm, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư (trừ KCN Đông Mai). Từ đó, gây lãng phí về nguồn lực đất đai và làm ảnh hưởng đến tâm tư của nhân dân, khi sau nhiều năm bàn giao mặt bằng thì các KCN vẫn là những bãi đất trống.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị tỉnh cần có sự quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các KCN, thông qua việc tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối các nhà đầu tư vào địa bàn. Mặt khác, tỉnh cũng cần quan tâm đến việc thu hút các nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; bố trí các khu vực nhà ở cho công nhân để tuyển dụng các lao động ở những địa phương khác về làm việc trên địa bàn thị xã.

Đại biểu cũng cho rằng, với sự quan tâm của tỉnh, các tuyến đường ven sông trên địa bàn thị xã đang từng bước trển khai. Các dự án ở KCN Nam Tiền Phong, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Bạch Đằng đã từng bước được thi công. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân trên địa bàn thị xã, đặc biệt ở khu vực đảo Hà Nam, người dân đang rất lo lắng về vấn đề tiêu thoát nước trên đảo. Vì khu vực dân cư hiện hữu ở đất đang có cốt nền thấp hơn mực nước biển 2m. Khi các dự án đường ở các KCN triển khai sẽ có cốt nền cao hơn so với dân cư, san lấp các diện tích chứa nước mưa trên đảo. Khi triều cường gặp mưa lớn kéo dài sẽ có nguy cơ gây ngập úng, ô nhiễm toàn bộ dân cư, các khu dân cư sẽ trở thành vùng chứa nước. Để phục vụ phát triển công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đời sống của trên 6 vạn dân tại 8 phường, xã của đảo Hà Nam, chúng tôi đề nghị tỉnh cần sớm nghiên cứu nâng cấp tổng thể hệ thống tiêu thoát nước, môi trường trên đảo Hà Nam và đưa vào đầu tư trong giai đoạn tới.


8h15': Đồng chí Hoàng Văn Tiền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu TP Hạ Long: Kiểm tra, giám sát, xử lý mạnh tay đối với những nhà máy xi măng, nhiệt điện xả thải ra môi trường

Đại biểu nhất trí với các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp. Năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã căng mình phòng, chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả tích cực, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Có được kết quả đó, phải nói đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Từ kết quả đó, đã tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cho tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 đã đề ra.

a
Đồng chí Hoàng Văn Tiền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.

Đại biểu lưu ý, do thực hiện giãn cách xã hội, không có việc làm nên đã phát sinh nhiều tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tổ chức sử dụng ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản. Tình hình tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên có chiều hướng gia tăng và tội phạm công nghệ cao lừa đảo tài sản qua mạng internet diễn biến ngày càng phức tạp. Do vậy, đề nghị các cấp, ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, răn đe; có biện pháp mạnh mẽ để làm giảm các loại tội phạm.

Đại biểu cho biết: Qua tiếp xúc cử tri tại phường Cao Xanh, Hà Khánh, cử tri có kiến nghị: Cho lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các tuyến đường nối từ phường Hà Khánh đến đoạn đường rẽ vào đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, vì đoạn này hiện nay rất nhiều phương tiện qua lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông vào ban đêm. Cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng do bụi của một số nhà máy nhiệt điện, xi măng xả thải trên địa bàn. Do đó, các cơ quan chức năng liên quan thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý những nhà máy xi măng, nhiệt điện vi phạm về vấn đề môi trường, nhất là việc các đơn vị này cố ý xả thải vào ban đêm.

 

8h10': Đại biểu Lài Thị Hiền, Tổ đại biểu Bình Liêu: Tăng điểm của tiêu chí hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để phân bổ vốn hợp lý 

Đại biểu Lài Thị Hiền, Tổ đại biểu Bình Liêu phát biểu thảo luận tại hội trường.
Đại biểu Lài Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Liêu, Tổ đại biểu Bình Liêu.

Tham gia trực tiếp vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy định phân cấp nhiệm vụ chi phát triển, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Lài Thị Hiền đề xuất: Nghị quyết XV Đại hội Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XV cũng nêu rõ cần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mà tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi, biên giới. Nếu theo tiêu chí chấm điểm như trong dự thảo thì số điểm chấm cho số người dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa cao so với năm trước; điểm tính cho tỷ lệ hộ nghèo cũng thấp, ảnh hưởng đến phân bổ vốn cho các địa bàn này. Vì vậy đề nghị HĐND tỉnh cân nhắc xem xét tính thêm số điểm này lên để các địa phương miền núi, biên giới khó khăn có thêm điểm ở nội dung này để có phương án phân bổ vốn hợp lý hơn.

Đối với Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đại biểu Lài Thị Hiền cho rằng, Nghị quyết này sau khi được ban hành sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường; phân luồng học sinh sau THCS, THPT tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực có tay nghề chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh ta trong giai đoạn tới.

Về Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nếu được ban hành, đây sẽ là Nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, kế thừa các Nghị quyết trước để tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong giai đoạn mới, tôi cho rằng đây là Nghị quyết hết sức cần thiết và có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với những mảnh đời trẻ em bất hạnh trong xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Về nội dung của Nghị quyết, tôi nhất trí với nội dung đề nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và đề nghị bổ sung thêm 3 đối tượng như báo cáo thẩm tra để tránh bỏ sót đối tượng được hưởng chính sách và thêm thời gian thực hiện theo giai đoạn 2021-2025 vào Nghị quyết.           

Đối với Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021, đại biểu Lài Thị Hiền cũng cho rằng Nghị quyết này thực sự cần thiết có ý nghĩa xã hội và là giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Những nội dung hỗ trợ theo dự thảo Nghị quyết chủ yếu tập trung cho các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh như Hạ Long, Vân Đồn, Uông Bí... những địa bàn miền núi biên giới không được hưởng lợi trực tiếp từ nghị quyết này, song thực tế cho thấy, khi các điểm, các trung tâm du lịch được quan tâm, hỗ trợ, được kích cầu mạnh, thì các khu vực du lịch lân cận cũng được lan tỏa. Đơn cử như Bình Liêu thời gian qua đã đón hàng nghìn lượt khách, du lịch đang ngày càng khởi sắc tại vùng đất biên cương và nhờ có du lịch Bình Liêu đang là địa phương được du khách trong và ngoài nước quan tâm hướng đến.                     

Cùng với đó, đại biểu cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ, dành riêng cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi, biên giới, những đơn vị hành chính vừa thực hiện sáp nhập; trong đó lưu tâm đến việc phân bổ biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động cho những địa bàn này.

 

* Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục cập nhật về kỳ họp...

Nhóm PV

 

;
.
.