.

 

 

8h00: Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phấn khởi trước những kết quả tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội, nhấn mạnh: Đại hội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

 

THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG
BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XV:
53 đồng chí trúng cử (42 đồng chí tái cử, 11 đồng chí tham gia lần đầu)

 

;
.
.