.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan Hương - Trúc Linh
Đồ hoạ: Tất Đạt
Ảnh: Hùng Sơn - Đỗ Phương

;
.
.