.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đến nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh đã tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 35, điểm nhấn nổi bật nhất đó là các Đảng bộ đã triển khai thực hiện 100% việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội theo đúng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, kể cả 2 Đảng bộ LLVT là Biên Phòng và Công An. Qua đó thể hiện sự mở rộng dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, đồng thời cũng phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

 

Theo đó, bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các đảng bộ đã tích cực, chủ động cụ thể hóa và ban hành kế hoạch đại hội đảng bộ cấp mình; phân công các đồng chí ủy viên BTV, cấp ủy viên chỉ đạo các nội dung công việc cụ thể, bảo đảm yêu cầu trước khi tiến hành đại hội. Điển hình như công tác chuẩn bị văn kiện, các đảng bộ đã sớm chủ động xây dựng các văn kiện bảo đảm quy trình theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh uỷ. Đồng thời đã huy động sự đóng góp ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, ý kiến tham gia của nhân dân. Trong đó báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ tự soi, tự sửa, nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, cầu thị; kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng cấp ủy viên và người đứng đầu; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan, để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công tác chuẩn bị đại hội một cách bài bản, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Đặc biệt, đã tổ chức duyệt đại hội đối với từng đảng bộ, định hướng chặt chẽ các nội dung đại hội; nhất là việc xây dựng dự thảo văn kiện và nhân sự tại đại hội, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, tỷ lệ theo quy định. Kết quả, 100% đại hội cấp trên cơ sở đã diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Riêng với Dự thảo nghị quyết đại hội, theo đánh giá chung các Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết đúng với định hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Thể hiện rõ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của Đảng bộ và định hướng phát triển; có tính khái quát cao những nội dung cơ bản, quan trọng để trình đại hội thảo luận, quyết định. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có chương trình, đề án chuyên đề thực hiện, có lộ trình và phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long: So với các địa phương khác trong tỉnh, TP Hạ Long có nhiều chi, đảng bộ (98 chi, đảng bộ). Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ của thành phố, Thành ủy Hạ Long đã thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Thành ủy chỉ đạo trực tiếp. Các tổ có nhiệm vụ làm việc với từng chi, đảng bộ để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc chuẩn bị đại hội, từ xây dựng văn kiện, đề án nhân sự đến kịch bản điều hành, trang trí khánh tiết..., bảo đảm theo quy định. Thành ủy đã lựa chọn 5 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Tại các đại hội điểm, các đồng chí Thường trực Thành ủy đều bố trí đến dự, chỉ đạo, rút kinh nghiệm ngay tại đại hội. Qua đó, hoàn thiện về cách thức tổ chức, nội dung thực hiện, cũng như một số yêu cầu khác, đảm bảo cho các đại hội sau diễn ra thành công, phát huy được tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, tập trung trí tuệ, theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy. Từ thành công của các đại hội điểm, trong thời gian 20 ngày (từ 3-23/5), 93 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức đại hội. 100% đại hội đảng bộ cấp xã đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư đảng bộ tại đại hội, trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu. Việc chuẩn bị chu đáo này đã góp phần tạo nên thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố trong tất cả các khâu, từ văn kiện đến nhân sự và đặc biệt là việc đồng chí Bí thư Thành ủy bầu trực tiếp tại Đại hội đạt tỷ lệ phiếu tuyệt đối.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026), kịp thời báo cáo BTV Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ đương nhiệm và được quy hoạch; thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Nghiêm túc thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

Công tác tuyên truyền, khánh tiết, tổ chức phục vụ và an ninh trật tự được bảo đảm phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xác minh, làm rõ, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc tại các địa phương, đơn vị; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.

Chương trình và kịch bản điều hành đại hội được chuẩn bị khoa học, bảo đảm 4 nội dung theo quy định; các nội dung được phân bổ hợp lý trong thời gian 2 ngày, 4 buổi chính thức và 1 phiên trù bị đầu giờ sáng ngày làm việc thứ nhất. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch đại hội đã bám sát chương trình, kịch bản đã xây dựng, có sự phân công, phối hợp, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh tại đại hội. Không khí đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ; tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với các đại biểu về dự đại hội. Đại hội đã dành thời gian thỏa đáng, chia tổ thảo luận để các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội, dự thảo văn kiện Trung ương và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Theo đó một trong những điểm được đánh giá cao trong công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở của Quảng Ninh chính là việc tiên phong  bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu khuyến khích những nơi đoàn kết, ổn định và có điều kiện thì bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Và Quảng Ninh khẳng định sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn đản bộ bằng triển khai thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại các đại hội cấp trên cơ sở, trước đó, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp uỷ tại Đại hội.Một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng các cấp là giới thiệu, lựa chọn, bầu được những nhân sự có đủ tiêu chuẩn, tiêu chí, uy tín vào cấp ủy khóa mới. Trong đó, đại hội phải rất tinh tường, sáng suốt, công tâm lựa chọn người tiêu biểu nhất trong đội ngũ cấp ủy khóa mới để bầu họ giữ cương vị đứng mũi chịu sào, cầm cân nảy mực trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy phải là người bản lĩnh toàn diện, nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức đảng mới hy vọng trở thành “hoa tiêu” tỏa sáng, dẫn đường chỉ lối cho người khác tự nguyện học tập, noi theo. 

 

Là người vừa trúng cử Bí thư do Đại hội trực tiếp bầu với số phiếu đạt 100%, ông  Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, chia sẻ, sau khi nghe công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội, cá nhân ông thực sự xúc động, xen lẫn niềm vinh dự, tự hào. “Việc được bầu trực tiếp tại đại hội khiến người được bầu rất tự hào, vinh dự, vì thể hiện cá nhân người đó được đảng viên kỳ vọng, đặt nhiều niềm tin và nhận được tín nhiệm..” - ông Ánh cho biết.

Cầm lá phiếu bầu trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, nhiều đảng viên cho rằng, cách làm này thể hiện tính dân chủ, nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Ông Ty Văn Hường, đảng viên Đảng bộ xã Đại Bình tham dự Đại hội XXV Đảng bộ huyện Đầm Hà, cho biết: Tôi đồng thuận, nhất trí với chủ trương bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Những lá phiếu đã lựa chọn xứng đáng người đứng đầu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để xây dựng một tập thể cấp ủy trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo đưa địa phương ngày càng phát triển.


 

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội trong tình hình hiện nay là rất tốt để các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội. Ngoài ra để cho cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức.  Để thực hiện được việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, việc chọn cán bộ để đại hội tiến hành bầu trực tiếp là rất quan trọng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc triển khai thực hiện chủ trương này từ khâu rà soát các đảng bộ, xem xét một cách khách quan nhất và thậm chí đi vào cụ thể những đồng chí sẽ là nhân sự để bầu trực tiếp bí thư đại hội, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, ổn định và phát triển. Đồng thời qua đó cũng sẽ ngăn chặn việc chạy chức, chạy quyền. Những người đứng đầu cấp uỷ được bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội cũng sẽ ý thức trách nhiệm của mình, phát huy  những ưu điểm, đồng thời nhìn nhận được những khuyết điểm, hạn chế và có những giải pháp hiệu quả để khắc phục. Từ đó sẽ ngày càng hoàn thiện để lãnh đạo tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội.

Thành công trong tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở là minh chứng của sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo quyết liệt, có trách nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Và việc thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, kể cả đảng bộ lực lượng vũ trang trên địa bàn khẳng định tinh thần dân chủ - đổi mới - sáng tạo của Quảng Ninh trong thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Thực hiện: Minh Thu

Trình bày: Đỗ Quang

 

;
.
.