.

 

 

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh hiện có 20 Đảng bộ cấp huyện và tương đương; 735 tổ chức cơ sở đảng; 4.935 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (số chi bộ đủ điều kiện tổ chức đại hội là 4.925), với tổng số trên 101.700 đảng viên. Xác định đại hội đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đảng bộ các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung cho đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 308-KH/TU để chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể đối với các chi, đảng bộ trong thực hiện các nội dung công việc đảm bảo đại hội thực sự là sự kết tinh của trí tuệ, của tinh thần đổi mới. Tỉnh đã thành lập các tổ công tác, đoàn giám sát cùng với việc hướng dẫn, tham gia cùng các đảng bộ trong việc xây dựng văn kiện đại hội, chương trình hành động, công tác nhân sự; cùng tham gia việc giải quyết đơn thư, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội... tạo không khí khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm từ chi bộ đến đảng bộ, đảng viên làm thật tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. 

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, đảng bộ các địa phương trong tỉnh đã phát huy cao vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ, từ việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân. 


Tiêu biểu tại TP Móng Cái, để chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ thành phố đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Để đại hội các cấp có được các quyết định đúng đắn, sáng suốt, đáp ứng ý nguyện và lòng mong đợi của nhân dân, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đều được Đảng bộ thành phố tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Ngay khi có kế hoạch của cấp trên, Thành ủy Móng Cái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Thành ủy Móng Cái phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh; chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo những tổ chức đảng và đảng viên; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội.


Còn với Đảng bộ huyện Đầm Hà, để công tác tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị, tổ chức đại hội theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, địa phương. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá, luân chuyển, phân công, điều động cán bộ, chuẩn bị phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ huyện cũng thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc với tất cả các chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Chính việc chủ động, vào cuộc tích cực của các cấp ủy và người đứng cấp ủy, đến nay Đảng bộ TP Móng Cái và Đảng bộ huyện Đầm Hà đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm lỳ 2020-2025.

Với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thông qua công tác chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội đã tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong từng đảng bộ đều xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết nghị của đại hội.

Với sự chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các chi, đảng bộ, tính đến hết tháng 2/2020 toàn tỉnh đã tổ chức thành công 4.925 (100%) đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, hoàn thành mục tiêu 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu theo quy trình “dân tin, đảng cử”. Đại hội cũng đã bầu đủ số lượng cấp ủy theo dự kiến là 13.979 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó có 10.010 đồng chí tái cử (71,6%) và 3.969 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (28,39%). Trong đó, nữ có 4.458 đồng chí (31,92%), dân tộc thiểu số 1.129 đồng chí (8,08%); trẻ tuổi có 2.116 đồng chí (15,13%). Chất lượng đội ngũ chi ủy cũng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Đối với chi, đảng bộ cơ sở, tính đến ngày 22/5, đã có 697/735 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức xong đại hội, đạt 94,82%. Tại đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở đều thực hiện đủ 4 nội dung theo quy định: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới đều đúng theo phương án do cấp uỷ triệu tập trình đại hội. 100% đảng bộ cơ sở đều thực hiện bầu bí thư tại đại hội, với số phiếu đạt rất cao. Dự kiến, từ nay đến hết tháng 5/2020, các chi, đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành đại hội.

Riêng ở cấp huyện, trong 3 đảng bộ được tỉnh lựa chọn để tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ TP Móng Cái, Đảng bộ huyện Đầm Hà, Đảng bộ Than Quảng Ninh), đến nay Đảng bộ huyện Đầm Hà và TP Móng Cái đã hoàn thành đại hội theo đúng tiến độ đề ra và thành công tốt đẹp. Ngày 27/5, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V diễn ra và sẽ hoàn thành trong ngày 28/5/2020. Việc hoàn thành 3 đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong toàn tỉnh.

Qua đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đại hội đều cho thấy: Các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Các báo cáo chính trị đã tổng kết sâu sắc, trung thực kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội sau một nhiệm kỳ; làm rõ ưu, khuyết điểm và chỉ rõ nguyên nhân, xác định được phương hướng, mục tiêu, đề ra giải pháp. Các báo cáo kiểm điểm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả tập thể cấp ủy đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục.

Đặc biệt, các ý kiến tham gia tại đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã được cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình từ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội, đến chủ động xây dựng phương án nhân sự trình đại hội. Với sự chuẩn bị kỹ nên dự kiến nhân sự cấp ủy ở các cơ sở đại hội điểm đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên.

Đặc biệt, trước những yêu cầu của đổi mới, phát triển, lần đầu tiên Quảng Ninh mở rộng bầu trực tiếp bí thư tại 100% đại hội đơn vị cấp huyện và tương đương. Đặc biệt, tại 2 đại hội điểm đã diễn ra, các đồng chí bí thư cấp ủy đều nhận được số phiếu tín nhiệm rất cao của các đại biểu. Những lá phiếu thể hiện sự tin tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của người đứng đầu và kỳ vọng nhiều vào chặng đường mới...

Ông Trần Quốc Bình, Bí thư, Trưởng khu phố 1, phường Hòa Lạc (TP Móng Cái), đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV, cho biết: Kỳ đại hội lần này được tổ chức rất chu đáo. Đại hội thể hiện được tính dân chủ, mang đến không khí tươi vui, tin tưởng cho các đại biểu dự đại hội. Đặc biệt, chủ trương bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, đây là cách làm mới thể hiện sự dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao, cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân.

Thành công của đại hội đảng ở 2 cấp và bước đầu ở cấp trên cơ sở đã khẳng định vai trò của cấp ủy  trong lãnh đạo chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế nắm chắc tình hình, cho ý kiến cụ thể, kịp thời giải quyết các vướng mắc với các cấp ủy cấp dưới. Cấp ủy các cấp cũng đã tích cực chu đáo, cẩn thận kỹ lưỡng trong từng bước chuẩn bị cũng như điều hành phục vụ đại hội. Công tác tuyên truyền đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

Dự kiến, từ nay đến hết tháng 5/2020, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở còn lại sẽ hoàn thành đại hội. Đến hết tháng 8/2020, 100% đại hội dảng bộ cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành. Với thành công của đại hội đi trước sẽ là kinh nghiệm quý báu để các đại hội sau tiếp tục thành công. Đây là nền tảng vững chắc để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra vào tháng 10/2020.

Thực hiện: Thu Chung

Trình bày: Đỗ Quang

;
.
.