.

 

Khi cuộc chiến với đại dịch toàn cầu Covid-19 bước vào giai đoạn cam go nhất, cũng đúng vào thời điểm tỉnh Quảng Ninh triển khai đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, quyết liệt chống dịch với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, bằng tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã thực hiện trọn vẹn các mục tiêu đặt ra. Đó là, dự báo trước tình hình, khoanh vùng, xử lý sớm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, song cùng với đó thực hiện thành công các đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở ở 76 đảng bộ; giữ vững mục tiêu phát triển ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Sau 20 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, Quảng Ninh đã sẵn sàng chuyển trạng thái chống dịch phù hợp với tình hình mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đến trung tuần tháng 5/2020 là hoàn thành tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và chuẩn bị tổ chức thành công 3 đại hội điểm đảng bộ cấp huyện gồm: Đảng bộ TP Móng Cái, Đảng bộ huyện Đầm Hà và Đảng bộ Than Quảng Ninh. Bắt nhịp với tình hình mới, các đảng bộ trên toàn tỉnh đã khẩn trương thực hiện các công việc để chuẩn bị cho đại hội gồm hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, xây dựng phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt thêm một nhiệm vụ mới đó là bảo vệ sức khỏe của các đại biểu dự đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phù hợp với tình hình mới, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những địa phương đang có dịch hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây nhiễm dịch phải bố trí thời gian, phương án, kịch bản đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, không để nguy cơ lây nhiễm, có biện pháp phù hợp giám sát sức khỏe các đại biểu trong vòng 14 ngày trước khi tổ chức đại hội. Đối với những địa phương chưa phát sinh dịch, thực hiện cắt giảm các thủ tục không cần thiết, cắt giảm khách mời, đại biểu, đảng viên dự đại hội đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, không giải lao, không tổ chức ăn trưa, sau mỗi phiên họp của Đại hội thực hiện tiêu độc, khử trùng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh đang tích cực triển khai các khâu công việc trong tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ đại hội lần này đối với những cán bộ, đảng viên, thợ mỏ tại Quảng Ninh rất đặc biệt. Bởi trong thời gian này, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vừa tập trung cao độ cho điều hành, tổ chức sản xuất than đảm bảo mục tiêu khai thác được trên 41 triệu tấn năm 2020 để bù bắp cho sự thiếu hụt của các ngành sản xuất khác vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ được sức khỏe của gần 19.000 đảng viên trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đảng bộ Than Quảng Ninh. Đối với hoạt động sản xuất than, việc xác định rõ vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong bối cảnh đổi mới phát triển của ngành Than vô cùng quan trọng. Vì vậy nhiệm kỳ này, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ đã thống nhất việc bầu trực tiếp bí thư tại các đại hội, thực hiện nhất thể hóa giám đốc đơn vị đồng thời là bí thư đảng bộ. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ. Qua tổ chức các đại hội cấp cơ sở thời gian qua cho thấy, các đồng chí bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội đều đạt số phiếu bầu với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết, chương trình hành động của các đảng bộ đều đạt được sự thống nhất cao. Tiếp tục chuẩn bị các công việc để tiến tới Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh Đảng ủy Than đã có chỉ đạo yêu cầu phải tuyệt đối bảo vệ sức khỏe cá nhân, những đồng chí được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh phải thực hiện chỉ đạo cách ly toàn xã hội ở mức cao hơn đó là thực hiện các giải pháp đảm bảo tự cách ly 14 ngày trước ngày diễn ra đại hội.

Hết tháng 3, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, đồng thời tiến hành tổ chức đại hội đảng các cơ sở không lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Tại các đại hội điểm đảng bộ cơ sở, các Đảng bộ đều triệu tập các đảng bộ có liên quan đến dự và thực hiện rút kinh nghiệm ngay sau khi đại hội kết thúc. Vì vậy đã hoàn thiện phương án, kịch bản điều hành, cách thức tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy trình, các chỉ đạo của trung ương và phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Đối với nội dung báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động, các đại hội đều có đánh giá đúng, đủ kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ trước; đưa ra được những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, bám sát chủ trương lớn của tỉnh, địa phương. Đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Đặc biệt, tại các đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy tham dự đại hội và có ý kiến tham gia, chỉ đạo cụ thể, gợi mở những vấn đề để các Đảng bộ cập nhật, bổ sung kịp thời.

 

Hơn 1 nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thí điểm nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Từ cách làm của Quảng Ninh và các địa phương khác, Ban Bí thư trung ương Đảng đã xem xét, ghi nhận, tiếp thu, bổ sung khi ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới trong giai đoạn 2020-2025. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, từ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, mô hình thí điểm, nhất là mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ, cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra cấp huyện, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và mô hình khối vận cơ sở. Kiên trì mô hình nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ở tối thiểu 3 địa phương, 75% đơn vị cấp xã; bí thư cấp ủy không là người địa phương ở 100% đơn vị cấp huyện, 75% đơn vị cấp xã. Đối với những nơi bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện mô hình 2 phó bí thư cấp ủy (1 phó bí thư đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 phó bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trặn Tổ quốc cấp xã - Trưởng khối vận cấp xã) để tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực. Đồng thời hoàn thành đúng lộ trình việc sắp xếp theo quy định chung đối với bộ máy hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp địa giới hành chính. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình giảm đầu mối đơn vị và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục rà soát, tinh giản biên chế gắn với thu hút đội ngũ cán bộ giỏi, người tài, chuyên gia đầu ngành vào làm việc trong khu vực công.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Chúng ta đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản việc đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên đồng tình, ủng hộ và được Trung ương đánh giá cao. Thành quả tỉnh Quảng Ninh đạt được rất toàn diện ở cả 3 mục tiêu: Xây dựng chỉnh đốn Đảng; tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả và xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ công chức theo hướng tinh giản. Đây là cơ sở, nền tảng để thực hiện việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 với những mục tiêu cao hơn đó là tiếp tục sắp xếp tinh gọn một số đầu mối của một số đơn vị công lập; giảm chi thường xuyên nhưng tăng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng ngân sách chi trải có những bước đi cụ thể thực hiện các mục tiêu 2021-2025 theo Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; giữ vững mô hình tự chủ, nhất là ngành giáo dục và y tế…. Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, các đảng bộ đã tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ, hoàn thành mục tiêu 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn theo quy trình “dân tin, đảng cử”; 76 đảng bộ cấp cơ sở đã hoàn thành đại hội với 100% bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, nhiều chi, đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu. Toàn tỉnh sẽ tiến hành xong đại hội cấp cơ sở trước 15/5/2020. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh đã rà soát, bổ sung, kiện toàn cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp, điều động, luân chuyển, kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành địa phương đối với 47 đồng chí; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 5 đồng chí; bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 2 đồng chí. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nhận diện trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng để chuyển trạng thái chống dịch sang hình thái mới đó là “sống an toàn với dịch bệnh”, vì vậy trong thời gian tới các đảng bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đại hội đảng các cấp, hoàn thành cấp cơ sở trước ngày 15/5. Các biện pháp bảo vệ, phòng dịch cho cán bộ, đại biểu, đảng viên dự các đại hội đã được quán triệt đầy đủ, các đảng bộ phải đảm bảo song hành nhiệm vụ chống dịch quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ, giữ nhịp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đi qua gần 4 tháng chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, kinh nghiệm để khống chế, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan rộng đã được tỉnh Quảng Ninh rút ra từ thực hiện triệt để phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Hơn 100 ngày trong cuộc chiến này, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được các vòng tròn phòng vệ an toàn từ người dân, khu, cụm dân cư, tất cả sẵn sàng chuyển sang trạng thái chống dịch an toàn hơn, đảm bảo nhịp phát triển kinh tế, xã hội, chào đón những ngày hội lớn – đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Ngọc Lan
Trình bày: Tất Đạt

;
.
.