.

Sáng 6/12/2019, tại TP Hạ Long, HĐND tỉnh Khóa XIII đã long trọng tổ  chức khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thảo luận, phân tích kỹ, đưa ra quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh thần tiếp tục đột phá hơn nữa của tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm truyền thông Quảng Ninh trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 N ăm 2019 thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, với sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,1%, vượt 0,5 điểm % so với chỉ tiêu đề ra, đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 44.030 tỷ đồng, tăng 12,6% so với dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa ước đạt 33.530 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) ước đạt 6.121 USD/người/năm, gấp hơn 02 lần bình quân chung cả nước.

Tỉnh đã thực hiện gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thu hẹp chênh lệch khoảng cách vùng miền, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đã có 6/13 đơn vị cấp huyện (tăng 3 huyện, 90/111 đơn vị cấp xã so với năm 2018 (tăng 25 xã) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xã Việt Dân, thị xã Đông Triều là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. Tỉnh đã hoàn thành Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn về đích trước 01 năm so với chỉ tiêu kế hoạch.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển mới; nhiều học sinh, sinh viên, vận động viên của Tỉnh đạt giải cao trong các kỳ thi, giải thi đấu quốc tế, khu vực. Quảng Ninh đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc gia, quốc tế quan trọng hướng đến trở thành trung tâm tổ chức sự kiện gắn với phát triển du lịch, hội nghị, hội thảo của cả nước.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 với nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc. Bên cạnh việc nhân dân các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang  trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước của năm 2020 cũng như của cả giai đoạn 2016 -2020, chúng ta phải tập trung chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, trên cơ sở đánh giá tình hình kết quả năm 2019, khẳng định những kết quả đã đạt được và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh để thấy rõ hơn những chỉ tiêu, mục tiêu còn lại phải nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm; các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư phát triển năm 2020 nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 12%; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng; khách du lịch đạt 15,5 triệu lượt, với trên 6,5 triệu lượt khách quốc tế; thành lập mới 2.840 doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,16%; giảm nhanh tỷ lệ hộ cận nghèo và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, quyết nghị thông qua 26 nghị quyết, trong đó nhiều nội dung quan trọng về các biện pháp, cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh trong thời gian tới như: Thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024; danh mục các dự án có thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hủy bỏ các danh mục đã được thông qua nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi; thông qua Đề án công nhận thị xã Quảng Yên là đô thị loại III, thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên là đô thị loại IV.

Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sáp nhập, giải thể thôn, khu. Chính sách về chế độ chi mời thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật và chính sách thu hút học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật... Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 15; dành thời gian thỏa đáng để chất vấn các thành viên UBND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về những vấn đề, nội dung được cử tri, nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm theo tinh thần đổi mới có tranh luận và làm rõ trách nhiệm. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ kiện toàn bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, thời gian qua, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo Luật định để trình kỳ họp; đồng thời Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo gửi sớm đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời có thời gian nghiên cứu trước khi về dự kỳ họp và công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để nhân dân, cử tri quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến.

Thời gian dự kiến kỳ họp diễn ra từ 02 - 03 ngày, song tùy theo diễn biến tại các phiên thảo luận, chất vấn để có thể rút ngắn phù hợp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung. Vì vậy, Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, sôi nổi thảo luận tại tổ và hội trường đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm; dân chủ, bàn bạc và thống nhất quyết nghị thông qua các nghị quyết trình Kỳ họp.

Với tinh thần đó, thay mặt chủ toạ kỳ họp, tôi tuyên bố Khai mạc kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

;
.
.