.

 

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương!

Kính thưa đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Hôm nay, tôi rất vinh dự được đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phê chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 cho cá nhân tôi. Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan Trung ương và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho tôi trọng trách mới này. Tôi xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu giao nhiệm vụ sâu sắc của đồng chí Phạm Minh Chính và lời phát biểu dặn dò, nhắn nhủ ân cần đầy trách nhiệm và tình cảm sâu lắng của đồng chí Nguyễn Văn Đọc - nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn theo sát chân thành giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình công tác; vừa qua đã tin tưởng giới thiệu tín nhiệm tập trung và bầu tôi giữ cương vị đứng đầu Cấp ủy tỉnh, với niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối qua các bước, các vòng trong quy trình nhân sự.

Nhìn lại chặng đường phát triển của tỉnh trong vòng 10 năm qua chúng ta rất đỗi tự hào và trân trọng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh”; tập thể lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với quyết tâm chính trị cao, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đột phá trong tư duy, tầm nhìn chiến lược; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất xây dựng các mô hình mới, cách làm mới, tạo đột phá phát triển, tạo ra thế và lực mới cho tỉnh, để lại cho Quảng Ninh và thế hệ chúng tôi ngày hôm nay một di sản vô cùng to lớn.

Kế thừa và phát huy thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử đó, trên cương vị công tác mới, cá nhân tôi sẽ nỗ lực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ của mình xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh và trách nhiệm được Bộ Chính trị giao phó. Không ngừng học tập, rèn luyện; nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín, nâng cao bản lĩnh và tính quyết đoán vượt qua khó khăn, thách thức, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết và sự gương mẫu của người đứng đầu; gìn giữ và phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”; tôn trọng và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng; quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết liệt cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phối kết hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giữ vững đà đổi mới và phát triển của tỉnh. Tiếp tục tìm tòi, tạo những động lực mới, đột phá mới, nguồn lực mới phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Với trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ xác định sau đây:

Một là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, chính trị, tổ chức và hành động; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn luôn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới công tác dân vận; mở rộng dân chủ, nâng cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chuẩn bị thật tốt về mọi mặt theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, nhất là việc đẩy mạnh thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và nhất thể hóa chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Hai là: Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ ”nâu” sang “xanh”. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, một trong những trung tâm du lịch quốc tế. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao thân thiện môi trường; phát triển hợp lý công nghiệp khai khoáng bảo đảm an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và hài hòa với phát triển du lịch dịch vụ; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Par Index, huy động mọi nguồn lực và động lực để tiếp tục tạo bước phát triển mới về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông nội khu Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; các công trình động lực nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối Vịnh Hạ Long - Vịnh Cửa Lục, Hạ Long - Hoành Bồ; kết nối chuỗi các đô thị Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí - Đông Triều tạo quỹ đất phát triển thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số và thành phố thông minh gắn, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin. Chăm lo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng và chuyển giao, làm chủ khoa học công nghệ, nhất là những công nghệ của cuộc cách mạng 4.0.

Ba là: Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục kiên trì thực hiện tái cơ cấu đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công; triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa động lực, tạo ra xung lực mới, động lực mới, nguồn lực mới với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm ngân sách, tài nguyên, khoáng sản, đất, mặt nước, rừng, biển; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất. Xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh; giữ nghiêm trật tự kỷ cương trong công tác quản lý tài nguyên than. Tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trở thành động lực mới cho tăng trưởng.

Bốn là: Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn diện con người Quảng Ninh. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường; không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển quy mô gắn với nâng cao chất lượng dân số, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; trật tự, kỷ cương, công bằng.

Năm là: Quan tâm củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng và an ninh con người; trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại;

Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự cộng tác, chung sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; của các cấp ủy - tổ chức Đảng và hệ thống chính trị toàn tỉnh; của các đồng chí, đồng nghiệp và nguồn trí tuệ cùng với lòng yêu nước, ý chí và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí!

 

;
.
.