.

 

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 6/12, HĐND tỉnh khoá XIII nghe tổ kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.
 
Trước đó, chiều 5/12, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có tổng số 70/74 đại biểu HĐND tỉnh tham gia phiên họp này (vắng 4 có lí do).
 
Kết quả được Trưởng Ban Kiểm phiếu Trần Đức Lâm, Đại biểu HĐND tỉnh, Tổ Đại biểu Hạ Long công bố lúc 8h ngày 6/12 theo thứ tự “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
 
Với tổng số phiếu phát ra và thu về là 70 phiếu, lần lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu này được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng đúng quy trình.
 
Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với 100% đại biểu tán thành (70/70).
 
Phát biểu về kết quả tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Các đại biểu đã thực hiện trọng trách cao cả, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, khách quan, công tâm và chính xác đối với việc lấy phiếu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các đồng chí giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ trọng trách mà cử tri, nhân dân và các đại biểu hội đồng đã tin tưởng, kỳ vọng. Đồng thời tiếp tục khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, những thiếu sót. 
 
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức vụ như sau:

 

 

 

 

;
.
.