"Thanh bảo kiếm" của Đảng

Thứ Sáu, 04/12/2020, 16:15 [GMT+7]
.
.

Có lẽ, chưa nhiệm kỳ nào của Đảng mà tổ chức Đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật lại nhiều như khoá XII. Và thật đáng buồn là trong số đó có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Nhìn lại khoá XII mới thấy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Kết quả là khoá XII, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức Đảng, hàng triệu đảng viên. Trong đó, đã thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức Đảng, gần 70.000 đảng viên. Đặc biệt, chưa đầy một nhiệm kỳ, có hơn 100 cán bộ cấp chiến lược do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật.

Những kết quả trên một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao của Trung ương Đảng trong việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó có đóng góp tích cực của ngành kiểm tra, giám sát, những người làm công tác kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến địa phương. Đây được cho là “thanh bảo kiếm” sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, thực tế thì có lúc, có nơi công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra vẫn chưa được thực hiện tốt, đâu đó còn để xảy ra sai phạm trong chính cơ quan, cá nhân làm công tác phòng, chống tham nhũng. Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng vừa diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan và cá nhân những người làm công tác chống tiêu cực. Việc rèn luyện bản lĩnh của người làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là vô cùng quan trọng. Đặc biệt phải làm cho mình trong sạch, liêm khiết thì mới làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác. Phải là những "Bao Công" trong thời đại mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu ra những bài học từ những vụ việc bắt quả tang cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tống tiền, kỷ luật cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vì những sai phạm trong quá trình thanh tra tại Vĩnh Phúc… Những vụ việc trên đã làm giảm niềm tin của nhân dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Người căn dặn: “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra; công tác kiểm tra góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, tổ chức".

Hay như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, những người làm công tác kiểm tra, giám sát là những người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong Đảng, là những “Thanh bảo kiếm” sắc bén ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.