Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Tư, 18/11/2020, 06:29 [GMT+7]
.
.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2020), những ngày qua ở khắp các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng. Tiêu biểu là nhiều khu dân cư đã phấn khởi, tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội ở khu dân cư được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam này là một nét đẹp, một hoạt động văn hóa thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân thông qua việc thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương, khu phố, tổ dân. Cùng với đó là biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở...

Trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Mặt trận cũng luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật ở địa bàn khu dân cư. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, tổ dân, khu phố, địa phương ngày càng được củng cố và tăng cường...

Thực tế đã chứng minh, chỉ có đoàn kết mới đủ sức mạnh để đối phó với những khó khăn, thách thức. Minh chứng cụ thể nhất là trong đợt cả nước “chống dịch như chống giặc” vừa qua, nhờ có tinh thần đoàn kết mà triệu người dân như một đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; cùng chung sức, đồng lòng huy động, phát huy tốt các điều kiện, nguồn lực về vật chất cho chống dịch và động viên, khích lệ tinh thần cho những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Nhờ vậy, dịch bệnh đã nhanh chóng được khống chế, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội khôi phục và phát triển trở lại. Và Việt Nam trở thành một tấm gương sáng trong công tác phòng, chống dịch trên toàn thế giới.

Ý thức được ý nghĩa của sự đoàn kết toàn dân, nên việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm triển khai, tổ chức chu đáo, tạo được sự phấn khởi, hào hứng trong nhân dân. Đặc biệt, xác định đây là một trong những dịp quan trọng và ý nghĩa để mọi người tiếp tục xây dựng tình đoàn kết cộng đồng, nên nhiều hoạt độngthiết thực đã được tổ chức, như: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua nhân dân tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp, văn minh, văn hóa...

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước tiến trên con đường phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Và với riêng tỉnh Quảng Ninh là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cụ thể là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc...

Thanh Tùng

.
.
.
.
.
.
.
.