"3 cái đọng" trong đầu tư công

Thứ Bảy, 18/07/2020, 05:51 [GMT+7]
.
.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với các địa phương trên toàn quốc về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phân tích, chỉ rõ “3 cái đọng”: Thứ nhất là vốn đọng, không được để vốn đọng, có tiền đó mà không tiêu được; thứ hai là không để nợ đọng, tức là hạn mục thi công xong, đã hoàn thành nhưng không quyết toán, “cứ ngâm đó mãi”; thứ ba là thủ tục đọng, một vấn đề phổ biến hiện nay. Thủ tướng yêu cầu phải giải quyết cho được những cái đọng trên, không để tình trạng biết rồi nói mãi, cứ để năm này sang năm khác.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, một trong những nguyên nhân khiến đất nước đạt tăng trưởng thấp trong 6 tháng đầu năm chính là các dòng vốn đầu tư, kể cả đầu tư xã hội, đầu tư nhà nước đều chậm, thấp so với nhiệm vụ kế hoạch. Chính vì vậy, đầu tư công là một trong các cứu cánh quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn. Thế nhưng, việc giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhìn vào con số báo cáo của Bộ Tài chính thì ước giải ngân 6 tháng đầu năm là gần 160.000 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch. Mặc dù số vốn giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2019, song tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu. Có 3 bộ, cơ quan Trung ương, 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%; 33 bộ, cơ quan Trung ương, 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%; 7 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%...

a
Thi công Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Năm nay, cả nước phải giải ngân đầu tư công khoảng 28 tỷ USD, tương đương trên 630.000 tỷ đồng. Trong đó, địa phương chiếm gần 80%, còn lại là các bộ, ngành. Thời gian qua, công tác giải ngân kém theo Thủ tướng là do công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư còn yếu kém, còn nhiều bất cập... Thủ tướng nêu tên các địa phương giải ngân tốt (đạt từ 45% trở lên) như: Nghệ An, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Lào Cai, Tiền Giang. Đồng thời nhấn mạnh, tại sao có tỉnh làm tốt, có tỉnh lại trì trệ, vì vậy các bộ, ngành, địa phương phải có biện pháp mạnh mẽ trong vấn đề này.

Để tạo chuyển biến tích cực về giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, các bộ trưởng phải có một chương trình hành động cụ thể, phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI...

Từ đầu tháng 8 tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương không giải ngân được để tập trung cho các công trình, dự án có khả năng giải ngân.

Với Quảng Ninh, công tác giải ngân vốn đầu tư công được các cấp, ngành triển khai tích cực. Tuy nhiên, đến ngày 10/7, tổng nguồn vốn đầu tư công được giải ngân đạt 5.639 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu loại trừ nguồn dự kiến thu từ 5 dự án được ứng vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất chưa thu được trên 1.000 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt 37%.

Quảng Ninh đang tích cực chỉ đạo, điều hành, tìm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, tăng cường hiệu quả đầu tư công. Tỉnh sẽ cương quyết điều chuyển nguồn vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân 0% và trên 10% nhưng hiệu quả thấp; rà soát những chủ đầu tư, dự án có số vốn giải ngân thấp, để điều hòa, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn sang dự án khác có khối lượng giải ngân lớn, những dự án động lực, trọng điểm, phấn đấu đến 30/9 sẽ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2020.

Tin tưởng rằng, với việc nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp, cách làm sáng tạo, hữu hiệu trong thời gian tới, cùng các biện pháp mạnh từ Trung ương đến địa phương như gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan không có chuyển biến, thiếu trách nhiệm và công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng, thì công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ chuyển biến tích cực trong thời gian tới, về đích đúng tiến độ. Qua đó góp phần vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của đất nước năm 2020.

Thái Bình
 

.
.
.
.
.
.
.
.