Giải ngân hết nguồn lực đầu tư công để kích cầu đầu tư xã hội

Thứ Sáu, 12/06/2020, 07:27 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh bố trí tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là 16.296,22 tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh là 8.355,268 tỷ đồng, ngân sách huyện là 7.168,914 tỷ đồng, ngân sách xã 322,038 tỷ đồng.

Tỉnh đã đặt mục tiêu đến hết tháng 6/2020, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 50% và hết tháng 9/2020 giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 100%.

Tuy nhiên, đến hết ngày 8/5/2020 tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân đạt 17,9%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 đạt 18,8%, nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt thấp như: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Vân Đồn, Ban Quản lý khu kinh tế…

Thi công Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, giai đoạn I.
Thi công Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, giai đoạn I.

Cũng trong tháng 5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Tỉnh ủy đã có kết luận số 741-KL/TU ngày 7/5/2020 và UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù vậy, tính đến hết ngày 8/6/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh cũng chỉ đạt 21,8% (thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 24,2%).

Trước tình hình này, ngày 10/6/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành công văn số 2555-CV/TU về việc đẩy mạnh giải ngân, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó xác định việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công năm 2020, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách ở các cấp ngân sách là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của hệ thống chính trị toàn tỉnh, của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tập trung rà soát chi tiết danh mục từng dự án đầu tư công năm 2020 tính đến ngày 15/6/2020 chưa thực hiện giải ngân vốn (0%), các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10% kế hoạch vốn sẽ quyết liệt thực hiện cắt, giãn, giảm quy mô, hoặc dừng triển khai các dự án để tập trung vốn cho các công trình động lực đang cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, có nhu cầu vốn lớn.

Đặc biệt, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo kiên quyết thu hồi và điều chuyển nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án đến ngày 15/6/2020 có tỷ lệ giải ngân trên 10% nhưng hiệu quả thấp, khó có khả năng hoàn thành giải ngân 50% kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2020.

Song song với đó, tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, trong đó cắt tất cả các khoản dự toán chi công tác nước ngoài, hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư, học tập... không thực sự cần thiết đã bố trí trong kế hoạch năm 2020 ở cả 3 cấp ngân sách. Cùng với đó, kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2020.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, các sở, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế dự án, đấu thầu, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn sớm, không để dồn đến cuối năm. Đặc biệt, các chủ đầu tư cần chủ động chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập trong triển khai các dự án đầu tư công và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công trong suốt quá trình triển khai dự án để kịp thời xử lý trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng dự án đầu tư.

Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân giảm sút thì việc phấn đấu giải ngân hết nguồn lực đầu tư công trong năm 2020 sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội, duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.