Xứng đáng là đảng viên Lớp 90 năm

Thứ Năm, 14/11/2019, 05:51 [GMT+7]
.
.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đang triển khai Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng Đảng tạo nguồn kết nạp Lớp đảng viên mới 90 năm. Một hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020).

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã là niềm tự hào, là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, năm nay lớp quần chúng ưu tú được tham gia Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị để xem xét kết nạp Đảng vào thời điểm lịch sử kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng còn vinh dự, tự hào nào lớn hơn.

Chắc chắn rằng trong 90 ngày được bồi dưỡng về mặt lý luận chính trị với các chủ đề, 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam; Quảng Ninh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm từ người Vùng mỏ; Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, các quần chúng ưu tú không chỉ có được những nhận thức sâu sắc hơn về Đảng ta, về những điều tốt đẹp Đảng đem lại mà lòng tự hào về Đảng, về quốc gia, dân tộc được hun đúc hơn trong suy nghĩ, hành động của những người trẻ.

Để định hướng cho các đối tượng Đảng rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng là đảng viên lớp 90 năm, chương trình bồi dưỡng và các hoạt động được kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành quy định khung đánh giá, công nhận là đảng viên Lớp 90 năm. Đó là, phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao; được xếp loại đoàn viên thanh niên ưu tú, đoàn viên công đoàn xuất sắc; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương; có kế hoạch của cá nhân về rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đặc biệt Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng Đảng tạo nguồn kết nạp Lớp đảng viên mới 90 năm sẽ căn cứ kết quả học tập lựa chọn các học viên xuất sắc đạt số điểm từ 80 điểm trở lên.

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng được Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng phải nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy có thẩm quyền có thể quy định tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao. Đồng thời, đã quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng. Chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Được bồi dưỡng, được kết nạp đảng viên mới 90 năm là sự tự hào của các đảng viên, chi, đảng bộ. Để xứng đáng là đảng viên Lớp 90 năm, mỗi quần chúng ưu tú đều phải xác định những tiêu chí phấn đấu, rèn luyện cụ thể cho mình trong giai đoạn bồi dưỡng, thử thách và suốt quá trình lao động, làm việc, cống hiến vì lý tưởng của Đảng.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.