Chọn người dân tin để thực hiện nhất thể hóa

Thứ Bảy, 02/11/2019, 05:44 [GMT+7]
.
.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành đồng loạt bầu trưởng thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh vào ngày 5/1/2020. Đây là bước chuẩn bị cho đại hội chi bộ các thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2023 theo hướng nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc nhất thể hóa chức danh, thực hiện quy trình của Đảng, các chi bộ đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự để  nhân dân lựa chọn bầu vào chức danh (trưởng thôn, bản, khu phố) sau đó cấp ủy mới phân công theo phương châm “dân tin đảng mới cử”. Đến thời điểm này tất cả các tổ dân, khu phố, xóm, làng trên toàn tỉnh đều đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung công việc từ họp dân, thảo luận về tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể đối với các ứng viên được giới thiệu để bầu. Có thể thấy rằng không khí dân chủ, cởi mở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đóng góp vào xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đổi mới xây dựng hệ thống chính trị để có một bộ máy hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả đã được nhân dân rất đồng tình đón nhận.

3 năm thực hiện việc nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố đã cho thấy hiệu quả của một chủ trương đúng, hợp lòng dân. “Dân có tin thì Đảng mới cử”, những trưởng thôn, bản, khu phố được nhân dân tín nhiệm bầu lên cũng chính là những đảng viên được lựa chọn, sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều khâu. Niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân đã giúp cho những hạt nhân chính trị của đảng từ cơ sở đảm nhiệm tốt công việc, phát huy được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và điều đạt được quan trọng nhất là họ đã “trọn việc nước, tròn việc dân”  trong những năm qua.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, làm cơ sở chuẩn bị tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo tỷ lệ 100% ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội chi bộ.

Và để có được những trưởng thôn, bản, khu phố dân tin, dân tín nhiệm đảm bảo đầy đủ về phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chi bộ lựa chọn thống nhất giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, tiêu chuẩn, phẩm chất, có uy tín trong chi bộ, trong nhân dân, có khả năng tham gia công tác ở tổ dân, khu phố, để nhân dân bầu đảm nhiệm vị trí trưởng thôn, bản, khu phố. Bên cạnh đó, cần chú trọng thu hút các sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng bồi dưỡng phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

Nhìn lại công tác tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua thấy rằng không ngừng được đổi mới theo hướng xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đã thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội ở trên 80% đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở; 100% đảng bộ cấp huyện, kết quả 100% các chức danh chủ chốt được bầu với số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên, bí thư cấp ủy trúng cử với tỷ lệ 90% trở lên.

Riêng đối với cấp chi bộ từ chỗ gần 60% trưởng thôn, khu chưa phải là đảng viên, chỉ sau 1 năm quyết liệt thực hiện theo hướng nhất thể hóa chức danh, đến nay, Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố chiếm 98,5% (1.536/1.565) theo mô hình lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để nhân dân thực hiện quy trình bầu trưởng thôn trước, sau đó bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng và tiến hành Đại hội chi bộ, giới thiệu người trúng cử để bầu Bí thư chi bộ.

Chọn những người dân tin để thực hiện nhất thể hóa, tỉnh Quảng Ninh đã giảm được quy trình, tăng tính thống nhất, rút ngắn khoảng cách giữa ban hành chủ trương và tổ chức thực hiện. Từ đây Đảng gần với dân hơn!

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.