Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Đại học Hạ Long

Thứ Sáu, 18/10/2019, 05:35 [GMT+7]
.
.

Thực hiện đột phá chiến lược của Đảng về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long và Cao đẳng Sư phạm của tỉnh. Trong hệ thống các trường đại học của cả nước thì Đại học Hạ Long vừa “sinh sau đẻ muộn”, lại phải cạnh tranh với các trường đại học khác về thu hút giảng viên chất lượng cao nên nhiều ý kiến lo ngại cho Đại học Hạ Long trong hành trình chinh phục nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để Đại học Hạ Long thực hiện được nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, tỉnh đã có những chiến lược, kế hoạch và hành động quyết liệt phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường. Cùng với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo, cuối năm 2014 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017. Đối tượng thu hút theo diện này sẽ được hưởng hỗ trợ một lần và hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ về nhà ở, cùng các chế độ ưu đãi khác.

Cụ thể, người có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư, người tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài đối với những ngành tỉnh ưu tiên có thời gian giảng dạy tại trường đại học hoặc tương đương đủ 5 năm trở lên, tiến sĩ không quá 55 tuổi, thạc sĩ không quá 40 tuổi sẽ được hỗ trợ một lần tối đa 700 triệu đồng, hỗ trợ hàng tháng tối đa 10 lần mức lương tối thiểu chung, hỗ trợ tiền nhà ở tối đa 4,5 tỷ đồng và một số chế độ ưu đãi khác...

Ngay trong năm đầu tiên đào tạo hệ đại học, Trường Đại học Hạ Long đã tiếp nhận 5 tiến sĩ các ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, thủy sản và môi trường, nâng tổng số giảng viên trình độ tiến sĩ của trường lên 10 người. Đến nay sau 5 năm thành lập trường đã có 30 tiến sĩ, 177 thạc sĩ  và 10 nghiên cứu sinh. Tiếp tục hỗ trợ cho việc thu hút giảng viên chất lượng cao cho Đại học Hạ Long, vừa qua UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định 31/2019-UBND ngày 8/10/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017 đến hết năm 2020. Theo đó, giảng viên chất lượng cao thu hút về Đại học Hạ Long ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định thì người có học hàm giáo sư - tiến sĩ, phó giáo sư - tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở; người tốt nghiệp tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở; người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở. Cùng với việc tích cực thu hút giảng viên chất lượng cao, Trường Đại học Hạ Long đã chủ động tăng cường chương trình hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.

5 năm hoạt động kể từ ngày thành lập trường đại học đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đã thu được nhiều kết quả tốt, từng bước thực hiện sứ mệnh của mình trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đối với sự nghiệp đào tạo đại học của tỉnh nhà đặt rất nhiều lên Đại học Hạ Long. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập ngày 17/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo là yếu tố mang tính quyết định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, cần phải đảm bảo sự đồng bộ cả về hệ thống giáo dục và đào tạo, nội dung giáo dục đào tạo, phương pháp giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; kết hợp ưu tiên đầu tư có hiệu quả từ ngân sách nhà nước với xã hội hóa. Đối với Đại học Hạ Long việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua tiếp tục triển khai thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chuyên ngành ưu tiên theo chính sách thu hút của tỉnh; tăng tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ ngang bằng và cao hơn so với tỷ lệ chung của các trường đại học uy tín trên toàn quốc.

Đại học Hạ Long, niềm kỳ vọng của tỉnh Quảng Ninh về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, và đội ngũ giảng viên chất lượng cao sẽ quyết định rất lớn đến hiệu quả đào tạo, danh tiếng, mục tiêu phấn đấu của nhà trường. Mọi cơ chế hỗ trợ thu hút đều đã được đặt ra ở mức hấp dẫn nhất, hy vọng Đại học Hạ Long sẽ sớm trở thành trường đại học danh tiếng của cả nước.

Ngọc Lan

 

.
.
.
.
.
.
.
.