Thi tuyển chức danh lãnh đạo: Chọn đúng người cho công việc

Thứ Năm, 10/10/2019, 05:27 [GMT+7]
.
.

Kỳ thi tuyển chức danh phó giám đốc các sở: Nội vụ; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư vừa được khai mạc. 17 ứng viên thi tuyển vào 5 vị trí chức danh lãnh đạo quản lý các sở trên sẽ trải qua các nội dung: thi sát hạch trình độ ngoại ngữ, thi kiến thức chung. Ứng viên đạt tiêu chuẩn tại 2 phần thi sát hạch ngoại ngữ và thi viết, sẽ được giao đề tài, chuẩn bị nội dung trong vòng 30 ngày, thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành. Những thành công trong các kỳ thi tuyển trước đã được tỉnh tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Qua các kỳ thi cho thấy đây là một trong những giải pháp lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ tương đối hiệu quả. Tất cả các ứng viên trúng tuyển trong các kỳ thi trước đều đã phát huy rất tốt năng lực công tác, trí tuệ, tư duy, tầm nhìn, khả năng điều hành công việc quản lý trong đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Đặc biệt những ứng viên trúng tuyển từ các mùa thi đầu không chỉ khẳng định được năng lực công tác ở vị trí trúng tuyển mà tỉnh đã thực hiện luân chuyển để các ứng viên tiếp tục có cơ hội khẳng định năng lực công tác, khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành ở các vị trí công tác khác.

Điều phải đặc biệt ghi nhận là những ứng viên trúng tuyển qua các kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đều là những người có tư duy đổi mới, khát vọng cống hiến rất lớn, không chỉ với bản đề án dự thi được đầu tư tâm sức, trí tuệ, thể hiện khát khao đổi mới và phát triển mà chính từ các ứng viên được bổ nhiệm thông qua thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã thổi không khí làm việc rất mới ở nhiều cơ quan, đơn vị. Họ vừa thể hiện được khát khao cống hiến, đổi mới của mình, vừa quy tụ được những khát vọng chung  góp phần tạo ra những sức bật mới từ ngành, đơn vị.

Tại kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành của tỉnh năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh, qua đánh giá điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị cho thấy đơn vị nào có đội ngũ cán bộ giỏi về năng lực, am hiểu về luật pháp, chuyên sâu về chuyên môn, dám nghĩ, dám làm thì tốc độ, năng suất, hiệu quả công việc làm ra của các đơn vị đó rất rõ ràng. Đáp ứng được sự phát triển và theo kịp với đà đổi mới qua những mô hình mới mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai. Đây được coi là minh chứng đúng đắn cho những chủ trương đào tạo, sử dụng cán bộ của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian vừa qua. Thông qua thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành đã góp phần vào việc củng cố, nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, huy động được trí tuệ, tâm sức, tạo ra những sáng tạo, đổi mới, phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh.

Công tác cán bộ đang được Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt với yêu cầu phải đảm bảo sự công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tham nhũng, vi phạm và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhất là trong bổ nhiệm cán bộ yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy trình, quy định của pháp luật, tránh xảy ra những vi phạm từ công tác bổ nhiệm, đến quá trình thực hiện công tác. Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, việc lựa chọn đúng người trong công việc là động lực cho sự phát triển của tỉnh, vì vậy thi tuyển là một trong những giải pháp để có được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu luôn luôn vận động, đổi mới của tỉnh.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.